Trailerkørekort

For at erhverve et trailerkørekort til almindelig personbil (trailerkørekort) gælder følgende krav:

– Mindst 4 lektioner B/E-teori á 45 min.
– Mindst 6 lektioner praktisk kørsel med påhængskøretøj á 45 min.
– Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage
– Du skal bestå en praktisk køreprøve (ingen teoriprøve)

Selve den praktiske køreprøve varer i minimum 25 minutter, hvor du skal demonstrere følgende færdigheder:

– Tekniske kørefærdigheder (f. eks. at bakke om et hjørne)
– Teoretiske kørefærdigheder (f.eks. at overholde færdselsregler samt kontrollere om vogntogets udstyr er lovligt).
– Sammenkobling og frakobling af køretøjet

Undervisningen skal foretages af en godkendt kørelærer til kategori C, D og E (storvognskørelærer).