Førstegangserhvervelse

I Danmark skal man være 18 år for at erhverve kørekort og køre alene :-)

Dog kan man som et led i en forsøgsordning tage kørekort som 17 årig, det vil sige 16 år og 9 måeneder så du må starte 3 mdr. før. 17 års dagen.

Kørsel som 17 årig må kun ske med en erfaren billist på mindst 30 år og 10 års kørselserfaring. Ledsageren skal til enhver tid kunne overtage bilen og køre videre.

Du skal have færdselsrelateret førstehjælpsbevis (kun til dit første kørekort) og lægeerklæring for at blive godkendt til erhvervelse af kørekort.

Forløbet foregår med teoriundervisning én gang ugentligt og efterfølgende kørsel, der passer til teorien.

Teorien varer 8 uger, hvilket tillader fritidsjob og passer fint iht. opstart 3 mdr. før. Dette giver også god tid til at bearbejde teorien, så vi får sat tingene på plads og kan bestå teoriprøven første gang :-)

Du skal som førstegangserhverver lovmæssigt mindst have:

– 4 lektioner på lukket øvelsesplads
– Mindst 16 kørelektioner på vejen
– 4 lektioner på køreteknisk anlæg

I alt skal du minimum have haft 24 kørelektioner

– Teori minimum 29 lektioner

De 24 kørelektioner og de 29 teorilektioner udgør den obligatoriske lovpakke

Lektionerne er a 45 minutters varighed.