Generhvervelse / Kørselsforbud

Generhvervelse:

Hvad enten du har fået en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet, skal du bestå en teoriprøve og en praktisk prøve (kontrollerende køreprøve). Hvis der har indgået alkohol i forseelsen, skal du desuden deltage i et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Der er ingen undervisningskrav i relation til køreskole, men du skal være særlig opmærksom på, at du ved en betinget frakendelse får inddraget dit kørekort, hvis du dumper din første teoriprøve. Du får ikke noget kørekort igen, før du har bestået den teoretiske såvel som den praktiske prøve. Vær også opmærksom på, at du højst må dumpe din teoriprøve én gang, hvis du er i besiddelse af flere kørekortkategorier. Dumper du 2 gange, skal du generhverve alle de kategorier du ønsker førerret til. De samme regler gælder ved den praktiske prøve. Ved ubetinget frakendelse i 3 år eller mere skal du – uanset prøveresultater – generhverve alle de kategorier du ønsker førerret til.

 

Kørselsforbud/særlig køreundervisning:

Du skal næsten altid modtage særlig køreundervisning, når du har fået kørselsforbud. Du får kørselsforbud, hvis du begår en større forseelse i dine første tre år med kørekort. Du får også kørselsforbud, hvis du får 2 “klip” i de samme tre år (efter 3 år, skal der 3 “klip” til at udløse en betinget frakendelse). Når du har fået kørselsforbud bliver dit kørekort inddraget af politiet. Du får ikke kørekort igen, før du har gennemgået særlig køreundervisning, bestået en teoriprøve og bestået en praktisk prøve. Hvis der har indgået alkohol i forseelsen, skal du desuden deltage i et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Din undervisning skal – over minimum 8 undervisningsdage – bestå af minimum 8 teorilektioner og 8 kørelektioner. Der skal benyttes lektionsplan.